Δήμητρα Κονδύλη, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ: ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 115|2004, 119-138


Η εμπειρική κοινωνική έρευνα διαθέτει σημαντικό αριθμό συνόλων δεδομένων τα οποία συσσωρεύονται συστηματικά και αξιοποιούνται κυρίως μέσα από τα Αρχεία Δεδομένων των Κοινωνικών Επιστημών για δευτερογενή ανάλυση. Πρόκειται για δεδομένα που παράγονται κατά περίπτωση στο πλαίσιο μεμονωμένων ερευνών μεγαλύτερης ή μικρότερης κλίμακας, χαρακτηρίζονται από περιορισμένο χρονικό βάθος και αναπαριστούν όψεις της κοινωνικής πραγματικότητας κάθε χώρας. Παρόλο που δεν έχουν σχεδιασθεί γι ' αυτό το σκοπό, αποτελούν την πρώτη ύλη για τη συγκριτική έρευνα, λειτουργώντας περισσότερο ως συλλογική μνήμη. Οι ερευνητικές υποδομές παίζουν κρίσιμο ρόλο τόσο για την εκ των υστέρων ομοιογενοποίηση των διαθέσιμων συνόλων δεδομένων, όσο και για το σχεδιασμό συγκριτικών ερευνών εξαρχής.

Follow EKT: