Κωνσταντίνος Ράντης, ΜΑΡΙΑ Ν. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, 2000, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΥΛΙΣΜΟΣ. ΣΠΟΥΔΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, 412 ΣΕΛ., Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 115|2004, 181-187


Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available

Follow EKT: