Δημήτρης Θεοδοσάκης, ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΕΦΗΒΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΤΗΛΕΘΕΑΤΗ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 114|2004, 113-146


Στο άρθρο που ακολουθεί διερευνώνται η ιεραρχική διάρθρωση και ο προσανατολισμός των αξιών που ασπάζονται οι Έλληνες έφηβοι, ενώ παράλληλα συνεξετάζονται οι διασυνδέσεις του συστήματος αξιών με τις μεταβλητές του φύλου, της ηλικίας και της κοινωνικής καταγωγής. Ανιχνεύεται η συχνότητα με την οποία εμφανίζονται οι παραδοσιακές αξίες, όσο και η εισροή νεωτερικών στοιχείων μέσα στον αξιολογικό κώδικα της νέας γενιάς. Συνάμα, γίνεται προσπάθεια να διερευνηθεί αν οι τηλεοπτικές προτιμήσεις των νεαρών τηλεθεατών και τα κριτήρια των τηλεοπτικών τους επιλογών συσχετίζονται με το σύστημα αξιών το οποίο γίνεται αποδεκτό.

Follow EKT: