Γεώργιος Ν. Γκότσης, ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 111|2003, 291-326


Κύριος στόχος αυτής της έρευνας είναι η διακρίβωση εκείνων των αξιακών αρχών και προτύπων που συνθέτουν την ειδικότερη οικονομική ηθική της ελληνικής διοικούσης Ορθόδοξης Εκκλησίας, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο η τελευταία συλλαμβάνει, ερμηνεύει και αποτιμά τα φαινόμενα της σύγχρονης οικονομικής πραγματικότητας. Καταβάλλεται προς τούτο προσπάθεια να προσδιοριστούν όχι μόνο οι θεωρητικές συνιστώσες του προβλήματος, αλλά και οι άμεσες εμπειρικές του διαστάσεις. Η εμπειρική διερεύνηση επιμέρους θεμάτων οικονομικής ηθικής επιχειρείται στη βάση διεξαγωγής έρευνας πεδίου, με χρήση ερωτηματολογίου που απευθύνθηκε σε κληρικούς ανωτέρων βαθμίδων. Τα συμπεράσματα της έρευνας, παρά τη δυσχέρεια γενικευσιμότητάς τους, προδίδουν ορισμένες θεμελιώδεις πτυχές αυτών των κανονιστικών προτύπων της οικονομικής πράξης, διακριτών έναντι εκείνων που συνθέτουν την ομόλογη ηθική των ετερόδοξων εκκλησιών στην Ενωμένη Ευρώπη.

Follow EKT: