Γεώργιος Α. Θάνος, ΤΑΣΕΙΣ ΑΝΙΣΟΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΛΟΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΟΙ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 111|2003, 359-379


Σκοπός τον άρθρον είναι η διερεύνηση της τάσης κατανομής τον πλούτον βάσει των κατά κεφαλήν σννολικών τραπεζικών καταθέσεων ανά νομό της χώρας. Καταρχάς, επιχειρείται ανάλνση τον προβλήματος καθώς και πρόβλεψη για την εξέλιξη της τάσης και ακολονθεί σννοπτική και κριτική παρονσίαση των λόγων πον οδήγησαν στη γένεση περιφερειακών ανισοτήτων. Η μελέτη καταλήγει με προτάσεις πολιτικής για τη διορθωτική παρέμβαση, με στόχο την άμβλννση μακροχρόνια τον φαινομένον, η ύπαρξη τον οποίον δημιονργεί οικονομική αποσύνθεση και αναστέλλει την προοπτική της ομοιογενούς σύγκλισης στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση.

Follow EKT: