Ευαγγελία Σεραφείμ-Ρηγοπούλου, ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΛΕΚΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 111|2003, 381-394


Στην έρευνα μας οι μουσουλμάνοι δάσκαλοι ανέφεραν μια σειρά από παράγοντες οι οποίοι κρίνονται καθοριστικοί στη διαμόρφωση του προφίλ τους. Αυτοί είναι κυρίως η απόφαση τους να γίνουν δάσκαλοι σπουδάζοντας στην Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία. Η εμπειρία τους αυτή τους έφερε σε επαφή με την ελληνική κουλτούρα και τον ευρωπαϊκό τρόπο σκέψης, αλλά παράλληλα τους προξένησε προβλήματα όσον αφορά την αποδοχή τους από τη μειονοτική κοινωνία. Παρά το γεγονός ότι αρχικά είχαν υιοθετήσει τις μεθόδους που διδάχθηκαν, τελικά συμβιβάστηκαν με τα δεδομένα της μουσουλμανικής κοινωνίας και επέλεξαν να εφαρμόζουν μόνο ό,τι είναι αποδεκτό από αυτήν. Η κατάσταση αυτή έχει άμεση επίπτωση στους μουσουλμάνους μαθητές, οι οποίοι με ευθύνη του μουσουλμάνου δασκάλου δεν ετοιμάζονται επαρκώς για το μέλλον. Αν θέλουμε να βελτιωθεί το μειονοτικό σχολείο θα πρέπει να πραγματοποιηθούν αλλαγές από τη μεριά του μουσουλμάνου δασκάλου αλλά και της πολιτείας.

Follow EKT: