Νίκος Μπεόπουλος, ΕΛΕΝΗ Θ. ΚΟΒΑΝΗ, 2002, ΛΙΜΝΩΝ ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΕΙΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ και ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ ΑΒΔΕΛΙΔΗ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΡΛΑΣ ΚΑΙ ΑΓΟΥΛΙΝΙΤΣΑΣ, ΑΘΗΝΑ, ΕΚΚΕ, 333 ΣΕΛ., Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 111|2003, 403-408


Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available

Follow EKT: