Μανώλης Αλεξάκης, ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΜΠΙΡΗ-ΔΗΜΑΚΗ (εισαγωγή και επιμέλεια), Η ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ, ΤΡΕΙΣ ΤΟΜΟΙ, 1987 (444ΣΕΛ), 1997 (551ΣΕΛ) και (2002 (616 ΣΕΛ.), ΑΘΗΝΑ, ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 111|2003, 409-420


Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available

Follow EKT: