Σωκράτης Κονιόρδος, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 108|2002, 69-99


Έναυσμα για τη συγγραφή του παρόντος άρθρου αποτελεί η δυναμική επανεμφάνιση της οικονομικής κοινωνιολογίας. Επιχειρείται εδώ μία περιληπτική επισκόπηση των τριών περιόδων ανάπτυξης της με επικέντρωση στην τελευταία, γνωστή και ως περίοδο της "νέας" οικονομικής κοινωνιολογίας. Εξετάζονται σχετικά η έννοια της έδρασης και η διάσταση των κοινωνικών δικτύων καθώς και της κοινωνικής κατασκευής της οικονομικής πραγματικότητας, οι οποίες και αποτελούν βασικές της συνιστώσες. Επίσης, θίγονται ορισμένες επιμέρους προβληματικές, όπως για τους "ισχυρούς" και τους "χαλαρούς" δεσμούς, για τις δομικές "τρύπες", την "εξαρτημένη από τη διαδρομή εξέλιξη", και μερικές ακόμα που εντάσσονται στην κοινωνιολογία των αγορών. Στη συνέχεια, σκιαγραφείται η θεσμική-οργανωτική ανάπτυξη του υπο κλάδου, διατυπώνεται μία άποψη για τη κατάσταση του σε ΗΠΑ και Ευρώπη και επιχειρείται η κριτική αποτίμηση του.

Follow EKT: