Μαρία Παρταλίδου, Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 108|2002, 325-345


Η διαμόρφωση του αγροτικού τουρισμού, με όρους ποιότητας, αποτελεί μείζον θέμα στην καθιέρωση του ως διακριτής μορφής εναλλακτικού τουρισμού. Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας σχετικά με το θέμα της ποιότητας στον αγροτικό τουρισμό έτσι όπως αντιμετωπίζεται από τους φορείς σχεδιασμού υλοποίησης εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων και εφαρμόζεται από τις αγροτοτουριστικές επιχειρήσεις στο νομό Θεσσαλονίκης. Τα συμπεράσματα υποστηρίζουν ότι η προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας στον αγροτικό τουρισμό έχει αναγνωριστεί ως πρωταρχικής σημασίας για την ανάπτυξη του. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, η εφαρμογή προδιαγραφών ποιότητας γίνεται περισσότερο εμπειρικά και αποσπασματικά και οδηγεί στη δημιουργία ενός μη ανταγωνιστικού αγροτοτουριστικού προϊόντος.

Follow EKT: