Βασιλική Πετούση, Η "ΦΥΣΗ" ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΠΠΟΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΑ: ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 106|2001, 105-137


Διάφορες εγκληματολογικές προσεγγίσεις που κατά καιρούς εστίασαν στη γυναικείαεγκληματικότητα προσέδωσαν στο φαινόμενο κάποιο βαθμό «ανωμαλίας» και, σε μεγάλη έκταση, στήριξαν τις ερμηνείες τους σε αναπόδεικτες, σεξιστικές υποθέσεις αναφορικά με τη «φύση» των γυναικών και τον «ιπποτισμό» των ανδρών. Η βάση αυτών των υποθέσεων βρίσκεται στις λεγόμενες «κλασικές» ερμηνείες της γυναικείας εγκληματικότητας οι οποίες επηρέασαν σημαντικά μεταγενέστερες ερμηνείες του φαινομένου. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται οι «κλασικές » θεωρητικές ερμηνείες της γυναικείας εγκληματικότητας όπως αναπτύχθηκαν από τους Lombroso, Ferrerò, W.I. Thomas, Otto Pollak. Η ανάλυση των προτάσεων τους γίνεται με βάση τις θέσεις του φεμινιστικού εγκληματολογικού παραδείγματος.

Follow EKT: