Δημήτρης Καραντινός, ΡΟΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 106|2001, 139-165


Το παρόν άρθρο διερευνά τις μεταβολές τον εργατικού δυναμικού στην αγορά της εργασίας κατά τη χρονική περίοδο 1990-1998, υπό το πρίσμα της αύξησης της ανεργίας που σημειώθηκε το ίδιο διάστημα. Συγκεκριμένα, διερευνάται το κατά πόσον οι μεταβολές στην ηλικιακή σύνθεση και το μέγεθος του εργατικού δυναμικού συνδέονται με την καταγραφείσα αύξηση του ποσοστού της ανεργίας. Σύμφωνα με τα ευρήματα, ενώ οι μεταβολές στην ηλικιακή σύνθεση του εργατικού δυναμικού δεν συμβάλλουν στην αύξηση του ποσοστού της ανεργίας, η μεταβολή του μεγέθους του εργατικού δυναμικού εμφανίζεται να συνδέεται με την αύξηση, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα έτη της δεκαετίας.

Follow EKT: