Κωνσταντίνος Α. Σερράος, ΑΛΕΞΗΣ ΔΕΦΝΕΡ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΟΥΚΙΣΣΑΣ, ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ, ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΛΕΝΗΣ, ΒΙΛΜΑ ΧΑΣΤΑΟΓΛΟΥ (ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ), Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΌ ΤΟ 1949 ΕΩΣ ΤΟ 1974, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 106|2001, 177-184


Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available

Follow EKT: