Βασίλης Χατζηβασίλης, ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΥΠΡΟ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 104|2001, 43-62


Το κοινωνικό φαινόμενο τον διαζυγίου παρουσιάζει μια σταθερή τάση αύξησηςκατά την τελευταία εικοσαετία στην ημικατεχόμενη Κύπρο. Παράγοντες που συνδέονται με την αύξηση αυτή φαίνεται να είναι ο τόπος διαμονής, η διάρκεια του γάμου, ο αριθμός εξαρτημένων παιδιών, το επάγγελμα, το μορφωτικό επίπεδο και το εισόδημα της γυναίκας. Διαφοροποιήσεις στην κυπριακή κοινωνία που ακολούθησαν τα δραματικά γεγονότα της τουρκικής εισβολής του 1974 φαίνεται να συνδέονται με την αύξηση της διαζυγιότητας, με σημαντικότερες ίσως τις διαφοροποιήσεις εκείνες που αφορούν τις κυρίαρχες κοινωνικές αξίες και ειδικότερα τις αξίες που αφορούν τις ενδοοικογενειακές σχέσεις. Συζητούνται οι κυριότερες αρνητικές επιπτώσεις του διαζυγίου στην ψυχική υγεία των παιδιών και, τέλος, επισημαίνονται τα κενά των κρατικών υπηρεσιών στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αυτού φαινομένου καθώς και εκείνα της ισχύουσας σήμερα νομοθεσίας που διέπει το διαζύγιο στην Κύπρο.

Follow EKT: