Ολυμπία Σελέκου, ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΜΑΙΑ (18ος-19ος ΑΙΩΝΑΣ). ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΕΙΣ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 104|2001, 249-267


Το άρθρο αυτό αναφέρεται στα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες των ελληνικών(γηγενών και μετοίκων) πληθυσμιακών ομάδων στην Κριμαία κατά τον φθίνοντα18ο και αρχόμενο 19ο αιώνα. Διαπραγματεύεται περιπτωσιολογικά τις προϋποθέσειςκαι τους όρους της παροικιακής συγκρότησης καθώς και τις αιτιάσεις συσπείρωσης σε οργανωσιακές-σωματειακές συσσωματώσεις, μέσω των οποίων από κοινού προωθούνται και κατοχυρώνονται οι εθνοθρησκευτικές και επαγγελματικές διακριτότητες, διατυπώνονται είτε οριοθετούνται οι ρόλοι και οι λειτουργίες τους στον τοπικό και τον ευρύτερο ανθρωπογενή και οικονομικό περίγυρο.

Follow EKT: