Πλούταρχος ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ, Παρατηρήσεις στην οικοδομική ιστορία και την αρχιτεκτονική του κτηριακού συγκροτήματος της τράπεζας της Μεγίστης Λαύρας, , 32|2011, 33-50


Σκοπός της μελέτης είναι η επανεξέταση της σύνθετης οικοδο­μικής ιστορίας και της αρχιτεκτονικής του εξαιρετικά ενδια­φέροντος οικοδομικού συγκροτήματος της τράπεζας της Με­γίστης Λαύρας στο Άγιον Όρος. Το σημαντικότερο από τα συμπεράσματα της έρευνας είναι ότι το κτήριο της τράπεζας δεν χρονολογείται στη μεσοβυζαντινή περίοδο, αλλά είναι εκ θεμελίων κτίσμα των αρχών του 16ου αιώνα.

Follow EKT: