Ελένη - Βερόνικα Φαρμακαλίδου, Η εξέταση, ανάλυση και συντήρηση της εικόνας της Αποκαθηλώσεως από τη Συλλογή Ανδρεάδη, Μουσείο Μπενάκη, 8|2008,


Δεν παρατίθεται περίληψη στα ελληνικά.

Follow EKT: