Φωτεινή Ν. Σιδερά, Εργαστήριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφείμ Π. Σεφεριάδη & Αντωνίου Ι. Καραμιχάλη: τα εργαλεία, Μουσείο Μπενάκη, 8|2008,


Δεν παρατίθεται περίληψη στα ελληνικά.

Follow EKT: