Πανωραία Μπενάτου, Ξυλόγλυπτο αρτοφόριο με ζωγραφικό διάκοσμο από το Μουσείο Μπενάκη: εικονογραφική και τεχνοτροπική προσέγγιση, Μουσείο Μπενάκη, 10|2010,


Δεν παρατίθεται περίληψη.

Follow EKT: