Ευριπίδης Γαραντούδης, Μια καίρια συμβολή στη μελέτη της «ελληνικής τύχης» του Leopardi: Christos Bintoudis, Leopardi in Grecia, Roma, Bulzoni Editore (Saggi di greco moderno – Filologia, letteratura, traduzione) 2012, 384 σελ., Σύγκριση, 24|2014, 101-105


Follow EKT: