Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού, Ο Κ. Θ. Δημαράς θεμελιωτής της Συγκριτικής Φιλολογίας στην Ελλάδα, Σύγκριση, 4|1992, 2-5


Follow EKT: