Βασιλική Κοντογιάννη, Ο Κωστής Παλαμάς και οι Χίλιες και Μία Νύχτες : σκιάσεις και φωτισμοί ενός διαλόγου, Σύγκριση, 25|2015, 61-70


Η μελέτη έχει σχεδιαστεί για γαλλόφωνο κοινό, που δεν διαθέτει αρκετές γνώσεις ως προς τη νεοελληνική λογοτεχνία. Αντίθετα, το κοινό αυτό γνωρίζει καλά πολλά  ζητήματα που σχετίζονται με τις  Χίλιες και Μία Νύχτες, όπως  και με  την πρόσληψή τους. Έτσι παρουσιάζεται ένα ελληνικό  παράδειγμα πρόσληψης, αντλημένο από  το έργο του Κωστή Παλαμά.                Μετά  τη σύντομη εισαγωγή, που τοποθετεί τον ποιητή στην εποχή και τον χώρο του, η έρευνα επιχειρεί να αναδείξει τη σχέση του με το Αραβικόν Μυθολογικόν , μολονότι η σχέση αυτή δεν δηλώνεται με σαφήνεια ούτε επεξηγείται από τον δημιουργό. Τρεις επιμέρους συνδέσεις  απεικονίζουν  τη συνομιλία του Παλαμά  με τα παραμύθια της Ανατολής. Πρόκειται για το ‘Παραμύθι του Αδάκρυτου’ από τον Δωδεκάλογο του Γύφτου, για το θεατρικό έργο Τρισεύγενη, τέλος για το ποίημα ‘Ο Γυρισμός του Βασιλιά’ από τη συλλογή Η Πολιτεία και η Μοναξιά.                 Μοιάζουν παράδοξες οι συνδηλώσεις αυτής της συνομιλίας, σε μια εποχή όπου η Μεγάλη Ιδέα δεν έχει ακόμη χάσει οριστικά την αίγλη της. Ο ποιητής φαίνεται να υπερβαίνει τη διχαστική σκέψη Ανατολή/Δύση, όπως και το ερώτημα ‘ποιος κόσμος αρμόζει καλύτερα στον ελληνικό πολιτισμό;’  Η αφομοιωμένη παράδοση της Ανατολής τρέφει τη λογοτεχνική  δημιουργία με τρόπο φυσικό.                Στο θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας  βρίσκεται το γόνιμο –κατά την άποψή μου - ερώτημα του Οριενταλισμού, όπως αυτό μπορεί να  εξεταστεί  στα πλαίσια της ελληνικής παιδείας.  

Follow EKT: