Αναστασία Αντωνοπούλου, Nafsika Mylona, Griechenlands Gedenkorte der Antike in der deutschsprachigen Reiseliteratur des 19. und 20., Σύγκριση, 25|2015, 116-120


Στο πλαίσιο της βιβλιοκρισίας παρουσιάζονται οι βασικές θέσεις της   συγκριτολογικής μελέτης: Nafsika Mylona, Griechenlands Gedenkorte der Antike in der deutschsprachigen Reiseliteratur des 19. und 20. Jahrhunderts, Königshausen und Neumann, Würzburg 2014 (280 σελίδες) [Μνημειακοί τόποι της ελληνικής αρχαιότητας στη γερμανόφωνη ταξιδιωτική λογοτεχνία του 19ου και 20ού αιώνα]Πρόκειται για τη διδακτορική διατριβή της συγγραφέως η οποία έγινε δεκτή από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μονάχου το 2012 και εκδόθηκε το 2014 από τον εκδοτικό οίκο Königshausen und Neumann.  

Follow EKT: