Χριστίνα Οικονομοπούλου, Vassiliki Lalagianni & Jean-Marc Moura (eds), Espace méditerannéen. Écriture de l’exil, migrances et discours postcolonial,, Σύγκριση, 25|2015, 125-127


ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥVassiliki Lalagianni & Jean-Marc Moura (eds), Espace méditerannéen. Écriture de l’exil, migrances et discours postcolonial, Rodopi publishers/collection “Francopolyphonies”, New York/Amsterdam, 2014, 208p. ISBN: 978-90-420-3787-8

Follow EKT: