Δημήτρης Αρμάος, Η ομιλούσα κεφαλή στην έξοδο του ορφικού μύθου: Ενατένιση μιας πτυχής από τη λογοτεχνική τύχη του Ορφέα σε συνάρτηση με κάποιες από τις εικαστικές της αποτυπώσεις στους νεότερους κυρίως χρόνους, Σύγκριση, 21|2010, 5-33


Δε διατίθεται περίληψη.

Follow EKT: