Ιφιγένεια Μποτουροπούλου, Ο απόηχος της Evolution creatrice του Bergson στην κίνηση των ιδεών στη Γαλλία και η υποδοχή του φιλοσόφου στην Ελλάδα, Σύγκριση, 20|2009, 181-193


Δε διατίθεται περίληψη

Follow EKT: