Κωνσταντίνος Γ. Μακρής, André Breton - Ανδρέας Εμπειρίκος: αποκρυφισμός και ψυχανάλυση: δύο πόλοι αντίθετοι στον κόσμο του υπερρεαλισμού, Σύγκριση, 18|2007, 72-83


[Δε διατίθεται περίληψη]

Follow EKT: