Έρη Σταυροπούλου, Η εικόνα της Αμερικής στην ελληνική λογοτεχνία του 19ου αιώνα.: Ανάμεσα στον εξωτισμό και την ουτοπία, Σύγκριση, 16|2005, 5-33


Δεν διατίθεται περίληψη

Follow EKT: