Λητώ Ιωακειμίδου, OL περιπέτειες του εξωτερικού κόσμου: αφηγηματικές ιδιομορφίες σε τρεις Οιδίποδες του 20ού αιώνα, Σύγκριση, 14|2003, 139-156


Δεν διατίθεται περίληψη.

Follow EKT: