Κωνσταντίνα Γερ. Ευαγγέλου, Η έννοια της πατρίδας στα μυθιστορήματα Φιλέλληνες της Μ. Κρανάκη και Camere separate του P.V. Tondelli, Σύγκριση, 13|2002, 183-199


Δεν διατίθεται περίληψη.

Follow EKT: