Βασίλειος Σφυροέρας, Γεώργιος Π. Κουρνούτος: (1913-1989), Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 7|1988, 361-364


Follow EKT: