Κυριακή Μαμώνη, Ο Ελληνικός φιλολογικός σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως: Ο Βενιζέλος και η Μικρασιατική εκστρατεία (από το αρχείο Κ.Μισαηλίδη), Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 4|1983, 277-297


Follow EKT: