Παύλος Α. Κυριακίδης, Ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον: Θεωρία και έρευνα Ιωάννινα 2002, Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2|2003, 75-131


Η μόλυνση του περιβάλλοντος απασχολεί ολόκληρη την ανθρωπότητα. Όμως οι αυριανοί πολίτες αυτής της γης βρίσκονται τώρα στις αίθουσες των Σχολείων.Το θέμα της έρευνας μας είναι αν γνωρίζουν οι 500 μαθητές της Ε' και ΣΤ' τάξης των Δημοτικών σχολείων ολόκληρης της νήσου Λευκάδας του σχολ. έτους 1990-1991 υλικά, που ρυπαίνουν - μολύνουν το περιβάλλον. Με ερωτηματολόγιο, που περιείχε 40 κλειστές ερωτήσεις, προσπαθήσαμε να αναλύσουμε το βαθμό γνώσης της ρυπαντικής ιδιότητας διαφόρων υλικών. Ανάμεσα στα υλικά που όντως μολύνουν το περιβάλλον, ρωτήσαμε και για υλικά που σίγουρα δε μολύνουν, υλικά με τα οποία ζει αιούνες ο άνθρωπος και είναι κομμάτι της ζωής του (πήλινα αντικείμενα).Το συμπέρασμα της έρευνας ήταν αφ’ ενός μεν η άγνοια για υλικά που σίγουρα ρυπαίνουν - μολύνουν το περιβάλλον αφ’ ετέρου η λανθασμένη άποψη ότι μολύνουν και υλικά τελείως ακίνδυνα, γεγονός που υπογραμμίζει την ουσιαστική άγνοια των μαθητών αναφορικά με υλικά και ουσίες πραγματικά επικίνδυνες και τονίζει την αναγκαιότητα συστηματικότερης εργασίας στο Σχολείο.

Follow EKT: