Πηνελόπη Γκέκα, Οι ΤΠΕ μπορούν να αναβαθμίσουν τις Δημόσιες Σχέσεις των ΑΕΙ;, Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 10|2017, 98-107


Το πανεπιστήμιο έχει τρεις βασικούς άξονες προτεραιότητας, την έρευνα, τη διδασκαλία και την κοινωνική προσφορά. Η εικόνα που εκπέμπει το πανεπιστήμιο στην κοινωνία, και ειδικότερα στην τοπική, είναι πολύ σημαντική για την υγιή ανάπτυξη και λειτουργία του. Η διαμόρφωση της εικόνας αυτής, βασίζεται στην ανάδειξη σημαντικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, και είναι έργο που επιτελείται από την υπηρεσία των “Δημοσίων Σχέσεων”. Με την ραγδαία εξέλιξη των ΤΠΕ και την ανάπτυξη νέων ψηφιακών μέσων προβολής, επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, ο τρόπος λειτουργίας των “Δημοσίων Σχέσεων” αλλάζει ριζικά, και το βεληνεκές επιρροής τους επεκτείνεται, μέσω του διαδικτύου. Η αναβάθμιση λοιπόν των “Δημοσίων Σχέσεων” του πανεπιστημίου με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ, αποτελεί μια σημαντική πρόκληση στις μέρες μας και όπως προκύπτει από την παρούσα έρευνα, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μοχλό ανάπτυξης του ιδρύματος.

Follow EKT: