Ελισάβετ Χαϊντενράιχ, Η κουλτούρα της αειφορίας στην ευρωπαϊκή ιστορία: ηθικά και, πρακτικά μοντέλα για τη σχέση ανθρώπου και φύσης, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 30|2013, 227-258


No abstract

Follow EKT: