Όλγα ΒΑΣΣΗ, Η κινστέρνα της Νέας Μονής στη Χίο, , 36|2015, 1-20


Η κινστέρνα της Νέας Μονής στη Χίο χρονολογείται στα μέσα του 11ου αιώνα και ακολουθεί τύπους και μορφές της αρχιτεκτονικής παράδοσης της Κωνσταντινούπολης. Οι αναστηλωτικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν πριν από λίγα χρόνια, αποκάλυψαν μια άγνωστη μέχρι σήμερα επισκευή του κτηρίου στο 15ο αιώνα, μάρτυρες της οποίας ήταν τα αγγεία που προέρχονταν από εργαστήρια της νοτιοανατολικής Ισπανίας και είχαν χρησιμοποιηθεί ως υλικό πλήρωσης στο δώμα της κινστέρνας.

Follow EKT: