Αθανάσιος ΜΑΪΛΗΣ, Τα χτιστά τέμπλα της Κρήτης (14ος-15ος αιώνας). Επαρχιακή λύση ή ομολογία πίστεως;, , 36|2015, 111-144


Tο θέμα της παρούσας μελέτης αφορά στην εδραίωση του τοιχογραφημένου χτιστού τέμπλου στις εκκλησίες της Κρήτης κατά το 14ο και το 15ο αιώνα. Η συγκεκριμένη μελέτη περιλαμβάνει υλικά τεκμήρια που εντοπίστηκαν μέσα από τη διαδικασία της αρχαιολογικής έρευνας πεδίου κυρίως στη δυτική Κρήτη και δεν αποτελεί έναν εξαντλητικό κατάλογο ναών με χτιστά τέμπλα. Κύριος στόχος της είναι η ερμηνεία της ύπαρξης του χτιστού τέμπλου ως τμήμα της ευρύτερης μετάπλασης των λατρευτικών μορφών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ερμηνεία αυτής της κατασκευής ως υλικού τεκμηρίου «ομολογίας πίστης» στις εκκλησίες του νησιού κατά την περίοδο της πρώιμης Eνετοκρατίας.

Follow EKT: