Νικόλαος ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, Εισηγμένη ιταλική κεραμική στην Πάτρα (13ος-18ος αιώνας), , 36|2015, 305-324


Το θέμα που πραγματεύεται το παρόν άρθρο αφορά στην παρουσίαση και μελέτη αντιπροσωπευτικών τύπων εισηγμένης ιταλικής κεραμικής, που προήλθε από σωστικές ανασκαφές οικοπέδων στην Άνω Πόλη της Πάτρας. Στο υλικό περιλαμβάνεται εφυαλωμένη και μη κεραμική, που αποτελεί παραγωγές εργαστηρίων της νότιας, κεντρικής και βόρειας Ιταλίας και χρονολογείται από το 13o έως το 18o αιώνα. Η εύρεση εισηγμένης ιταλικής κεραμικής στην Πάτρα αποδεικνύει την έντονη εμπορική δραστηριότητα στο λιμάνι της την εποχή του Πριγκιπάτου της Αχαΐας, η οποία συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας.

Follow EKT: