Πλούταρχος ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ, Το μαγκιπείο της Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους, , 35|2014, 9-18


Η μελέτη εξετάζει το κτήριο του μαγκιπείου (χώρος παρασκευής του ψωμιού) της Μεγίστης Λαύρας στο Άγιον Όρος, ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα παλαιά μοναστηριακά μαγκιπεία. Ύστερα από την εξέταση των οικοδομικών φάσεων και των διαφόρων χαρακτηριστικών του, προτείνεται η χρονολόγηση του κτηρίου στο 16ο αιώνα, καθώς και η γραφική αποκατάσταση της αρχικής του μορφής.

Follow EKT: