Νικόλαος ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, Κεραμική μεταβυζαντινής περιόδου απο την Πάτρα και τεκμήρια τοπικών κεραμικών εργαστηρίων., , 37|2016, 277-296


Από σωστικές ανασκαφές οικοπέδων της Άνω Πόλης και ανασκαφές στο κάστρο Πάτρας προέρχεται κεραμικό υλικό που σκιαγραφεί την κεραμική παραγωγή από τον 16ο έως τον 19ο αιώνα. Η κεραμική που παρουσιάζεται αποτελεί τόσο παραγωγή τοπικών εργαστηρίων, όπως τεκμηριώνεται από τις αρχαιολογικές ενδείξεις στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή της, που επιβεβαιώνουν τη λειτουργία κεραμικών κλιβάνων στην εξεταζόμενη περίοδο, όσο και παραγωγή εργαστηρίων κεραμικής της Μικράς Ασίας. Στο υλικό περιλαμβάνονται δοχεία φύλαξης και μεταφοράς υγρών και ειδών διατροφής, επιτραπέζια αγγεία, κυρίως κανάτια και μικρός αριθμός από κούπες και πινάκια, που συνδέονται με οικιστικά σύνολα. Στα κεραμικά είδη καθημερινής χρήσης, ως αδιάψευστοι μάρτυρες της ιδιωτικής ζωής των χρηστών, εντάσσονται και πήλινες καπνοσύριγγες.

Follow EKT: