ΗΛ. Κ. ΣΒΕΡΚΟΣ, Παρατηρήσεις σὲ μιὰ νέα ἐπιγραφὴ ἀπὸ τὸ territorium τῆς ρωμαϊκῆς ἀποικίας τῆς Κασσάνδρειας (Πρινοχώρι), Τεκμήρια, 7|2002, 167-180


No Abstracts

Follow EKT: