Μ. ΒΑΛΛΑ, Ἐνεπίγραφη στήλη μὲ παράσταση ἥρωος ἱππέα ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῶν Σερρῶν, Τεκμήρια, 6|2001, 9-13


No Abstracts

Follow EKT: