ΑΙΚ. ΜΑΝΔΑΛΑΚΗ, Ὁ "κλᾶρος" στὴ μεγάλη δωδεκάδελτο ἐπιγραφὴ τῆς Γόρτυνος, Τεκμήρια, 5|2000, 71-86


No Abstracts

Follow EKT: