Ν. Π. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, Σφραγίσματα ἀμφορέων ἀπὸ τὴν ἑλληνιστικὴ πόλη στὸν Τρυπητὸ τῆς Σητείας στὴν Κρήτη, Τεκμήρια, 5|2000, 113-126


No Abstracts

Follow EKT: