Α. Γ. ΚΟΥΚΟΥΒΟΥ, Ἡ ἑβραϊκὴ κοινότητα τῆς Βέροιας στὴν Ἀρχαιότητα: Νέες ἐπιτύμβιες ἐπιγραφές, Τεκμήρια, 4|1998, 13-30


No Abstracts

Follow EKT: