Π. Μ. ΝΙΓΔΕΛΗΣ, Μιὰ νέα ἐπιτύμβια ἐπιγραφὴ ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἀχίλλειο στὴ Μικρὴ Πρέσπα (Orestis- Makedonien), Τεκμήρια, 3|1997, 64-70


No Abstracts

Follow EKT: