Αννα Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ, Βιβλιοκρισία:Α. ΔΕΛΕΟΓΛΟΥ, Συμβολή στη μελέτη του ιστορικού έργου του Ιωάννου Κιννάμου, Εκδόσεις Νούφαρο, Σέρρες 2016, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 30, 375-377


Βιβλιοκρισία:Αναστάσιος Δελέογλου, Συμβολή στη μελέτη του ιστορικού έργου του Ιωάννου Κιννάμου, Εκδόσεις Νούφαρο, Σέρρες 2016

Follow EKT: