Θεοδώρα ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, Βιβλιοκρισία του: ΣΠ. Ν. ΤΡΩΙΑΝΟΣ, Οι Νεαρές Λέοντος Ϛ´ του Σοφού. Προλεγόμενα, κείμενο, απόδοση στη νεοελληνική, ευρετήρια και επίμετρο, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 19|2009, 299-304


Review of S.N. Troianos' book on the Novels of the Emperor Leo VI (Introduction, Greek text, Modern Greek translation).

Follow EKT: