Μίνα ΓΑΛΑΝΗ-ΚΡΙΚΟΥ, Θήβα, 6ος-15ος αιώνας: Η νομισματική μαρτυρία από το Πολιτιστικό Κέντρο, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 12|1998, 141-170


  Mina Galani-KrikouThèbes 6ème-15ème siècle. Le témoignage monétaire du Centre Culturel Les fouilles réalisées par la 1ère Ephorie des Antiquités Byzantines dans l'enceinte de la Kadmée, au terrain où fut construit le Centre Culturel de la ville de Thèbes, nous offre un matériel numismatique important parce que couvrant toute la période de l'époque paléochrétienne au 15ème siècle. Le long de cette période nous constatons trois époques de circulation numismatique intense: l'époque paléochrétienne, la période des empereurs de la dynastie macédonienne (867-1071) et le 13ème siècle. L'absence des monnaies datées des «siècles obscurs» (650-820) s'accorde avec l'image générale des sites fouillés dans des régions ayant appartenu à l'empire byzantin pendant la même période. En ce qui concerne Thèbes, le silence numismatique est rompu par la trouvaille d'une série de monnaies de Théophile (829-842). 

Follow EKT: