Χαράλαμπος ΓΑΣΠΑΡΗΣ, Οἱ ἐπαγγελματίες τοῦ Χάνδακα κατὰ τὸν 14ο αἰώνα. Σχέσεις μὲ τὸν καταναλωτὴ καὶ τὸ κράτος, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 8|1989, 83-133


  Ch. Gasparis Les professionnels du Candie au XIVe siècle. Relations avec les consommateurs et l'État Les professionnels du Candie, quand même peu nombreux, étaient, comme à Venise, sous le contrôle continuel des autorités indigènes. L'absence d'organisation systématique et des capitolari, au moins pendant le XlVe siècle, obligeait les autorités à publier de temps en temps des édits (bandi) avec lesquels ils déterminaient les relations entre les artisans et les professionnels, entre tous les deux et les consommateurs et entre eux mêmes et l'État. Les trois justiçiarii constituaient le corps qui surveillait tout le monde professionel de Crète, s'occupait de l'application des édits et exerçait essentiellement la politique de Venise.Il y avait un centre commercial, comme Rialto à Venise, dans la place centrale de la ville et des quelques autres marchés, moins importants, au dehors de cette place. L'État contrôlait surtout ceux qui s'occupaient de la production et la vente des aliments, les orfèvres, les forgerons, les peseurs et les médecins.

Follow EKT: